Generalforsamling 2018

Velkommen til Generalforsamling for FUG Norge tirsdag 20. mars klokken 18:00!

Sted: Apotekernes Hus i Slemdalsveien 1, Majorstuen, Oslo
Vær presis!
Dersom hovedinngangen er låst når du kommer, ring Marthe Resløkken på telefon 47886116.

Før generalforsamlingen blir det følgende faglig program:

18:00 - 18:10 Velkommen v/ styreleder Anne-Marie Vingdal Tessem

18:10 - 19:15 Oppdatering og erfaringer fra utreise til Etiopia og Haiti i februar i år.

Generalforsamling begynner fra ca 19:15.

DAGSORDEN

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder og referent

3. Valg av ètt medlem til å undertegne protokollen sammen med møteleder og referent

4. Styrets årsberetning for 2017

5. Regnskap 2017 og revisors beretning

6. Forslag til handlingsplan 2018

7. Godkjenning av budsjett 2018

8. Valg

Det blir en enkel servering. Gi derfor beskjed til post@fugnorge.no innen mandag 19. mars om du kommer

Husk! Forhåndsstemmer må være oss i hende innen fredag 16. mars, merkes med "Valgkomité FUG" og sendes til

Marthe Resløkken

Lillebergveien 5

0662 Oslo


For å lese innkallingen til Generalforsamling 2018 inkludert årsmelding, handlingsplan for 2018, regnskap 2017 og forslag til budsjett 2018, last ned pdf-filen under.

Foto: Siri Utby. Tatt i Etiopia i 2017 i forbindelse med siste utreise i Etiopiaprosjektet. Les mer om Etiopiaprosjektet her.