Bli med og profilere FUG!

FUG Norge trenger aktive medlemmer som kan jobbe med å gjøre FUG bedre kjent, samle inn midler til prosjektene våre og rekruttere nye medlemmer!

For å beholde eksisterende medlemmer, rekruttere nye medlemmer og samle inn midler til prosjektene våre er det viktig å formidle informasjon om hva som skjer i FUG og hvordan det går med prosjektene våre. Dette gjør vi via nettsidene våre, sosiale medier og nyhetsbrev.

FUG er også opptatt av å sette globale legemiddelrelaterte spørsmål og farmasøytisk utviklingsarbeid på dagsorden. Dette gjør vi ved å arrangere faglige møter og debattmøter. Derfor er vi avhengig av engasjerte og aktive medlemmer som kan bidra til også dette arbeidet.

Vil du bidra til å holde aktiviteten i FUG oppe?

Ta kontakt med oss på post@fugnorge.no