Engasjer deg

FUG Norge er helt avhengig av aktive medlemmer for å bidra til å profilere FUG og drive prosjektene våre fremover.

Kompetanse på en rekke områder kan være nyttig, slik som informasjon, forskning, apotekdrift, produksjon, tilsyn, transport, lager og import av legemidler, klinisk farmasi, undervisning, kjennskap til og interesse for andre kulturer, journalistikk, design, organisasjonserfaring og IT

Vil du bidra som ressursperson, rådgiver eller annet, ønsker vi også at du tar kontakt.

Send en e-post til post@fugnorge.no, benytt vårt kontaktskjema, eller ta kontakt med prosjektgruppene våre direkte (se meny til venstre).

Ønsker du å drive med fundraising og bidra til å profilere FUG Norge? Se her: Bli med og profilere FUG