Internasjonalt nettverk

FUG Norge er del av det internasjonale nettverket Pharmaciens Sans Frontières Comité International (PSFCI). FUG Norge samarbeider med FUG Sverige og FUG Danmark om et folkeopplysningsprosjekt i Ghana for å øke befolkningens kunnskap om falske legemidler. Les mer

Pharmaciens sans frontières Comité International (PSFCI) ble startet i 1985 av en gruppe franske farmasøyter som ønsket å samle inn overflødige legemidler til trengende fattige land. PSF sendte de første farmasøytene til Mali og Mauritania for å jobbe som frivillige.

Søsterogranisasjoner av PSF er etablert i flere land, som Tyskland, Sveits, Canada, Sverige og DanmarkPSF i Tyskland har en beredskapsplan for nødhjelp ved akutte katastrofer, og var blant annet tilstede ved jordskjelvkatastrofen i Nepal i 2015. Les mer>>

Inntil 2009 var PSF-CI verdens største farmasøytiske hjelpeorganisasjon. De drev prosjekter over store deler av verden, og hadde til enhver tid utstasjonert omlag 100 personer. PSF-CI gikk konkurs i 2009 og de fleste prosjektene ble overtatt av bistrandsorganisasjonen Agency for Technical Cooperation and Development (ACTED).

PSF engasjerer seg i langsiktige utviklingsprosjekter, og har som mål å bygge opp systemer for legemiddelforsyning som befolkningen selv kan opprettholde i ettertid. Eksempler på tiltak er etablering av apotek, sykehus og laboratoriefasiliteter, opplæring av lokalt helsepersonell og støtte til lokal legemiddelindustri.

PSF følger blant annet disse prinsippene:

  • Fremme bruk av essensielle generiske legemidler.
  • Unngå ukritisk distribusjon av gavesendinger av legemidler.
  • Legge til rette for bruk av legemidler produsert lokalt og sikre at disse tilfredsstiller gjeldende kvalitetskrav.
  • Respektere lokale kunnskaper og kultur for å kunne oppnå stabile endringer.
  • Ikke diskriminere noen på grunnlag av etnisitet, kjønn, politisk eller religiøs overbevisning.
  • Følge retningslinjer fra internasjonale helsemyndigheter som WHO, helsemyndighetene i aktuelle mottakerland, samt International Pharmaceutical Federation (FIP).
  • Etablere og opprettholde gode relasjoner til farmasøytiske organisasjoner i mottakerlandet.