Støtt oss

Medlemskap: 400 kr

Student/pensjonist: 150 kr

Gaver: Valgfritt beløp.

Fast giver: Se egen veiledning her.

Gaver til FUG gir rett til skattefradrag. For å få skattefradrag må gaven utgjøre minst 500 kroner i det inntekståret da gaven er gitt. Det gis maksimalt fradrag med til sammen 25 000 kroner. Det er et vilkår at FUG har fødselsnummer og organisasjonsnummer. Dette sendes til post@fugnorge.no.

Farmasøyter uten grenser ønsker ikke gaver i form av legemidler eller medisinsk utstyr. 

For bedrifter

Bedriftsmedlemmer betaler en kontingent på 10.000 per år. Støtten bekjentgjøres med logo og link på forsiden av fugnorge.no. 

Det er et vilkår for å få skattefradrag at FUG har organisasjonsnummer. Dette sendes til post@fugnorge.no.

Avtalegiro

For å opprette Avtalegiro trykk her.

Vi oppfordrer til å benytte denne betalingsformen slik at kontigenten trekkes automatisk en gang i året. 

 

Avtalegiro logo

Vipps

Vipps oss på 12310

Skriv MEDLEM, STUDENT, GAVE, eller PENSJONIST i meldingsfeltet. 

Dersom du betaler med vipps, må du også fylle inn innmeldingsskjema under, for at vi skal få kontaktinformasjon. 

Bankkonto

Kontonummer 9235 21 25913

Farmasøyter uten grenser Norge

c/o Legemiddelindustriforeningen

Postboks 5094 Majorstuen

0301 OSLO

Skriv MEDLEM, STUDENT, GAVE, eller PENSJONIST i meldingsfeltet. 

Dersom du betaler med bankkonto, må du også fylle inn innmeldingsskjema under, for at vi skal få kontaktinformasjon. 

Innmeldingsskjema