Farmasøyter Uten Grenser Norge

Farmasøyter uten grenser Norge (FUG Norge) ble stiftet 28. oktober 2005 og er en non-profit organisasjon som er basert på frivillighet.

FUG Norge arbeider for at alle, uavhengig av økonomi og bosted, får de medisinene de har behov for, når de har behov for dem og at de er virksomme og sikre når de tas i bruk.  FUG Norge er hovedsakelig involvert i langsiktige prosjekter der overføring av farmasøytisk kompetanse er i hovedfokus. Vi har særlig fokus på øke den farmasøytiske kompetansen til helsepersonell i utviklingsland. Dette for å oppnå varige resultater innenfor farmasøytiske problemstillinger.

Samtidig arbeider FUG Norge for å øke oppmerksomheten og kunnskapen om legemiddelrelaterte problemer på globalt nivå.

Vi kan tilby eksperthjelp på globale, legemiddelrelaterte spørsmål og ser på oss selv som knutepunktet for farmasøytisk utviklingsarbeid fra Norge.

FUG Norge er del av det internasjonale nettverket Pharmaciens Sans Frontières (PSF) og samarbeider med FUG Sverige og FUG Danmark.

FUG Norge er medlem av Innsamlingskontrollen (IK). IK sørger for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt. Les mer>>