Styret

 

Styrelder: Ørjan Leiknes Apeland

 

Styremedlem: Ingrid Kinne Tunestveit

 

Styremedlem: Marianne Arnemo

 

Styremedlem: Erik Sagdahl

 

Styremedlem: Linda Azimi

 

Styremedlem: Ken Tesaker

 

Styremedlem og studentrepresentant: Khai Nguyen Do

 

Interrimstyre

Stiftelsen av FUG ble initiert av et interrimsstyre bestående av Martin Bjerke, Else-Lydia Toverud, Ragna Kure og Karl Arne Wærnhus.