Styret

Styreleder                         Ørjan Leiknes Apeland

Styremedlem                   Karianne Johansen

Styremedlem                   Marianne Arnemo

Styremedlem                   Eirik Rødseth Bakka

Styremedlem                   Ingrid Kinne Tunestveit

Styremedlem                   Karina Eckell Skåre

Styremedlem 

Studentrepresentant     Therese Sandnes


Varamedlem

Studentrepresentant     Emma Remen Singstad

Interrimstyre

Stiftelsen av FUG ble initiert av et interrimsstyre bestående av Martin Bjerke, Else-Lydia Toverud, Ragna Kure og Karl Arne Wærnhus.