Styret

 

Styrelder: Emily Hauge

 

Styremedlem: Camilla Brox

 

Styremedlem: Tove Ytterbø

 

Styremedlem: Tran Nguyen

 

Styremedlem: Linda Azimi

 

Styremedlem: Karina Ervik 

 

Styremedlem og studentrepresentant: Andreas Vik

Interrimstyre

Stiftelsen av FUG ble initiert av et interrimsstyre bestående av Martin Bjerke, Else-Lydia Toverud, Ragna Kure og Karl Arne Wærnhus.