Bedriftsmedlemmer

Vi vil takke alle våre bedriftsmedlemmer for deres støtte!

Les mer om de ulike bedriftsmedlemmene nedenfor og kom direkte til hjemmesidene ved å trykke på logoen deres.

Ås produksjonslab AS:

Ås produksjonslab AS produserer flytende, ikke-sterile legemidler og handelsvarer etter ‘Forskrift om tilvirkning av legemidler i apotek’.

 

De begynte som Ås apotek sin produksjonsavdeling i 1987. I 2003 ble produksjonsavdelingen skilt ut fra apoteket, og apoteket ble solgt til et kjedeapotek. Serviceproduksjon AS, et datterselskap av Apotekforeningen, overtok da eierskapet til Ås produksjonslab. I 2018 ble Ås produksjonslab kjøpt opp av Curida Holding AS, og er nå en del av Curida-konsernet.

Syklotronsenteret:

Syklotronsenteret (Norsk medisinsk syklotronsenter AS) produserer og utvikler kortlivede radioaktive farmasøytiske produkter (radiofarmaka) til bruk i PET (Positron EmmisjonsTomografi)-skanninger. Syklotronsenteret utfører ikke  PET-skanning selv, men leverer radiofarmaka til PET-klinikker i Norge.

Sanofi:

Sanofi er et globalt legemiddelselskap med mer enn 100 000 ansatte i over 100 land. I Sanofi er de veldig stolte av sin innovasjonshistorie som går mer enn 100 år tilbake.

Sanofi har sitt globale hovedkvarter i Paris, Frankrike. I Norge er kontoret lokalisert på Lysaker med ca 80 ansatte.

Sanofi er organisert i fem globale enheter. I det norske markedet fokuserer de på fire enheter som arbeider med et bredt spekter av  terapeutiske områder: Primary Care (diabetes og hjerte- og karsykdommer, etablerte produkter), Consumer healthcare, Specialty care (Sanofi Genzyme) og Vaccines.