Få støtte fra FUG

Foruten allerede igangsatte prosjekter kan FUG støtte nye prosjekter eller initiativ. Foreningens evne til å støtte søknadene vil avhenge av foreningens økonomiske situasjon og ressursbehovet i allerede etablerte prosjekt. 

 

For å søke støtte fyller du ut søknadskjemaet nedenfor og erstatter eksempelteksten i høyre kolonne med tekst tilpasset ditt prosjekt. Ferdig utfylt søknad sendes til post@fugnorge.no. Søknader behandles fortløpende, men inntil 2 måneders behandlingstid må påregnes.

 

FUG har behov for å motta rapporter fra alle prosjektene FUG er engasjert i eller støtter.

 

Som et minimum ber vi alle prosjekter/støttemottakere fylle ut rapportskjemaet nedenfor årlig. Utfylt skjema sendes til post@fugnorge.no senest 31/12 hvert år. 

 

Rapporten vil blant annet bli brukt av FUG til å:

  • Informere medlemmer og givere om FUGs arbeid, herunder også inngå i årsmelding over FUGs arbeid
  • Forstå i hvilken grad prosjektet er effektivt, altså hvordan det bidrar til foreningens mål 
  • Forstå hvilke utfordringer og risiko som ligger i prosjektene
SØKNADSKJEMA RAPPORTSKJEMA