Studentgruppe Oslo

Studentgruppa i Oslo har siden 2007 arbeidet med Pharma Aide Mali-Norvége-prosjektet. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom farmasistudenter i Oslo og farmasistudenter i Bamako (Mali). Siden oppstarten har vi hjulpet tre helsesentere på landsbygda i Mali med penger til legemidler og medisinsk utstyr. Dette er i samarbeid med hovedsponsor Apotek 1. På grunn av grunn av landes tilstander og UDIs anbefalinger har det ikke blitt noen utreiser til Mali de siste årene.

Hvert år arrangeres det faglige arrangementet FUG-dagen. Dette er et tilbud til studenter og ansatte som ønsker et faglig tilskudd eller oppdatering utenom pensum. Temaene er forskjellig fra år til år, men med vekt på global farmasi. Studentgruppen har møter omtrent en gang i måneden. Disse er åpne for alle studenter som ønsker å vite mer om oss eller som ønsker å engasjere seg i arbeidet vi gjør. Som tradisjon serveres det alltid nystekte vafler. Ellers gjennom året blir det arrangert lokale arrangementer under fadderuken, for øke oppmerksomheten rundt FUG, slik som vaffelsalg, quiz-kveld og konkurranser.

Høsten 2012 ble alle studenter og ansatte ved Farmasøytisk Institutt invitert til å være med på "Løp for Lab". Veldedighetsløpet gikk til inntekt for Mali-prosjektet og den diagnostiske laben de ønsket å etablere i 2013. Over 60 ansatte og studenter løp inn nærmere 50 000 kroner som var mer enn nok til å finansiere innkjøp av utstyr til laben.

Styret i FUG Oslo består av:
Leder: Lisa Nguyen
Nestleder: Marie Kobberstad
Sekretær: Nora Haugli
Kjedekontakt: Monica Hauge
Prosjektkontakt: Helena Zaitzow Mikaelsen
Økonomiansvarlig: Liya Fitsum Gebremariam
PR-sjef: Shadi Alipour
Studentrepresentant: Teresa Sandnes
Kontaktperson for OsloMet: Johanna Heim
Styremedlemmer: Nhu Nguyen, Jevan Mezori, Berfin Gence, Kristine Haugland

Vil du bidra i studentgruppa ved UiO?
Send en mail til post@fugnorge.no