På oppdrag for FUG

Farmasøyter uten Grenser Norger jobber med langsiktige prosjekter der kompetanseoverføring er i hovedfokus. Prosjektene vi arbeider med krever oppfølging lokalt, derfor er vi avhengig av aktive, engasjerte medlemmer som kan dra på utreise for FUG.

Hvem ser vi etter?
Vi ser etter personer som har stort engasjement, har evne til å tilpasse seg nye situasjoner og som liker å samarbeide med andre.

Helsefaglig kompetanse eller erfaring fra lignede arbeid er en fordel, men det er ikke en forutsetning.

Utgifter til reise, kost, losji, forsikringer, vaksinasjon og lignende dekkes av FUG, men økonomisk godtgjørelse for utreise gis normalt ikke. Antallet utreiser varierer fra år til år, avhengig av hvilke prosjeter vi har og hvordan de utvikler seg. Lengden på utreisene vil også variere, men normalt varer de fra 2-6 uker av gangen. Det er alltid minst to personer fra FUG som reiser sammen og én av de skal ha erfaring fra tidligere reiser med FUG.

Dersom du kunne tenke deg å engasjere deg i et av prosjektene våre og være tilgjengelig for utreise, vennligst fyll ut dette skjemaet.

PSF i Tyskland og Sveits har en beredskapsplan for akutt nødhjelp, som blant annet innebærer en liste over farmasøyter som har forpliktet seg til å reise ut på kort varsel. FUG Norge kan formidle kontakt hvis du er intessert i dette. PSF i Tyskland og Sveits arrangerer uforpliktende forberedelseskurs i nødhjelpsarbeid for farmasøyter, også på engelsk.