Studentgruppe Tromsø

FUG Tromsø ble stiftet 2. februar 2012 etter initiativ fra farmasistudenter ved Universitetet i Tromsø. Gruppen har siden da hatt mange aktiviteter, som har gitt inntekter til ulike prosjekter, i tråd med FUG Norge sitt arbeid. Noen av aktivitetene vi arrangerer er internasjonal kveld, aktivitetsdag, quizkveld, loppemarked og kakesalg.

Hittil har FUG Tromsø jobbet selvstendig og samarbeid med blant annet flyktninghjelpen og Rahma IRF. I tillegg har FUG Tromsø vært involvert i bekjemping av falske legemidler gjennom FUG i Norden sitt Ghana prosjekt.

Styret i FUG Tromsø består av:
Leder: Andrea Barnie Antobreh
Nestleder: Shokrullah Jahya
Økonomiansvarlig: Nazreit Ermias
Sekretær: Martha Fikreyesus
Sponsoransvarlig: Johannes Sandnes
Medieansvarlig: Omar Marouf
Styremedlemmer: Silje Mork og Emma Remen Singstad

For mer informasjon og oppdateringer, går inn å "like " vår facebook side >>

Vil du bidra sammen med studentgruppa i Tromsø?

Ta kontakt med post@fugnorge.no