Studentgruppe Bergen

FUG studentgruppe i Bergen jobber med å bygge opp en stabil gruppe for å kunne jobbe mot et eget prosjekt. Det har vært litt varierende aktivitet den siste tiden, men det ser ut til å kunne ta seg opp fremover. Vi har planleggingsmøter og møter i forkant av arrangementer.

Et av arrangementene vi bidrar på årlig er Internasjonal uke i Bergen. Dette er en arena der vi er med på å synliggjøre FUG Norge og prosjektene FUG Norge jobber med. Mange kommer innom og hører om FUG Norge for første gang, og blir positivt overrasket over arbeidet som gjøres.

Hold deg oppdatert ved å følge vår Facebook-side @fugibergen

Ønsker du å bidra sammen med FUG i Bergen?
Kontakt post@fugnorge.no

FUG Studentgruppe i Bergen står på stand på Internasjonal uke i Bergen i oktober 2016.