Prosjektgruppe Ghana

FUG Norge, Sverige og Danmark har, i samarbeid med Lady Pharmacist Association of Ghana (LAPAG) og Anglican Diocese of Accra (ADA), forpliktet seg til å bidra til å trygge bruken av legemidler i Ghana gjennom prosjektet "Safe use of safer medicine in Ghanaian societies".

For å drive prosjektet videre, er det essensielt å ha en aktiv prosjektgruppe i Norge som kan holde tett kontakt med våre samarbeidspartnere, både i Ghana og Skandinavia. Slik kan man i fellesskap sørge for fremgang i prosjektet og være med å forme det kommende arbeidet.

Prosjektgruppen består av engasjerte frivillige som interesserer seg for problematikken rundt falske legemidler og ønsker å bidra til å gjøre en forskjell på dette området. Som aktivt medlem i den norske Ghana-prosjektgruppen, får man en unik mulighet til å jobbe på tvers av landegrensene for å gi ghanesiske forbrukere økt kunnskap om legemidler og egen helse.

Promotering av prosjektet hjemme i Norge er også en viktig del av arbeidet til prosjektgruppen for å gi bedre innsikt i problemene falske legemidler fører med seg.

Les mer om Ghanaprosjektet her

Ønsker du å bidra til å bekjempe falske legemidler i Ghana?
Ta kontakt på ghana@fugnorge.no.