Mali

Studentgruppa ved universitetet i Oslo har siden 2007 jobbet med Pharma Aide Mali-Norvége-prosjektet. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom farmasistudenter i Oslo og farmasistudenter i Bamako i Mali. Siden oppstarten har vi hjulpet tre helsesentere på landsbygda i Mali med penger til legemidler og medisinsk utstyr. Dette er i samarbeid med hovedsponsor Apotek 1. På grunn av grunn av landes tilstander og UDIs anbefalinger har det ikke blitt noen utreiser til Mali de siste årene.

Pharma-Aide Mali-Norvège skal bidra til bedre helse for befolkningen på landsbygda i Mali. Det gjøres ved å utruste helsesentre på landsbygda i Mali med legemidler og medisinsk utstyr, samt informasjonsarbeid om tema som berører helse. Tilgang på rett legemiddel til rett tid er ingen selvfølge i Mali der store geografiske avstander og en generelt lav økonomi setter mange begrensninger, særlig på landsbygda

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Den gamle fødesengen i Madina 2011

Studentene i Mali har kunnskapen som er nødvendig for prosjektet; språk, kultur og kjennskap til lokale forhold. De har faglig kompetanse og følger opp helsesentrene kontinuerlig. Studentene i Norge bidrar med økonomiske midler og innspill til prosjektets utvikling. Hvert år reiser noen studenter fra Norge til Mali for å følge opp og videreutvikle samarbeidet. Apotek 1 er økonomisk hovedsponsor for prosjektet.

Vaksinering av barn, Sido 2010

I 2013 var planen å opprette en diagnostisk lab ved helsesenteret i Sido, i tillegg til å følge opp de andre involverte helsesentrene. Arrangementet Løp for lab ble arrangert, og 50 000 kroner samlet inn til utstyr, som ble sendt til Sido.

På lang sikt ønsker studentene å utvikle og oppruste flere helsesenter slik at stadig flere maliere får tilgang på rett legemiddel til rett tid.

Løp for lab

Siden prosjektets oppstart har studentene vært involvert ved tre ulike helsesentre i Mali. Sentrene har blitt utrustet med legemiddellager, medisinsk utstyr, senger til fødestuer. Paraffinlamper har blitt byttet ut med solcellepanel som sikrer elektrisk belysning. Ved hjelp av salg av legemidlene og medlemskapsordninger for innbyggerne finansierer helsesentrene selv fornyelse av legemiddellager, lønn til ansatte og utgifter. Tilsammen har ca 37 000 mennesker fått økt tilgang til helsehjelp, legemidler og en fødestue å føde på.

Legemiddelgrossisten i Bamako, 2011

En av de største hovedutfordringene er kommunikasjon mellom Norge og Mali, der de fleste snakker fransk. Å samarbeide på tvers av kultur og språk kan by på utfordringer og misforståelser, samtidig som dette gjør prosjektet veldig spennende og absolutt givende for alle parter. Det er også knyttet utfordringer til at de engasjerte på begge sider skiftes ut med jevne mellomrom. Men det bidrar også til nytt engasjement og nye innspill til prosjektets utvikling.

Medisinutsalget i Sido, 2010

HOVEDSPONSOR