Vi vil at trygge legemidler skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomi og bosted

Millioner av mennesker er syke eller dør hvert år av sykdommer som kan behandles med allerede eksisterende legemidler.

En tredjedel av verdens befolkning har ikke tilgang til nødvendige legemidler.

Det satses lite på forskning for å utvikle legemidler mot sykdommer som oftest rammer de fattigste, som malaria, tuberkulose og meningitt.

FUG ønsker å øke tilgang og kunnskap om legemidler i utviklingsland. Det er mye som kan gjøres for å bedre tilgang til essensielle legemidler, særlig i fattige land. FUG ønsker å bidra med farmasifaglig kunnskap, kompetanse og engasjement slik at de riktige legemidlene når frem til de riktige pasientene og er trygge å bruke.

FUG vil arbeide for at

  • legemidler skal være tilgjengelig for alle som trenger det
  • bruk av legemidler skal være sikker og rasjonell

FUG vil arbeide for langsiktige forbedringer og oppnå varige resultater innenfor farmasøytiske problemstillinger

  • ved å øke den farmasøytiske kompetansen hos helsepersonell i utviklingsland
  • ved å skape økt interesse og bevissthet rundt utviklingsspørsmål på legemiddelområdet