Zambia

FUG Norge har hatt samarbeidsprosjekt med Kreftsykehuset i Zambia over flere år. Prosjektet er nå avsluttet, på grunn av forsinkelser med bygging av ny sykehusfløy, og manglende finansiering. Vi hadde ønsket å få på plass en trygg og sikker cytostatikatilberedning for pasienter og ansatte ved sykehuset, i tillegg til å utvikle et kompetansesenter som andre sykehus og andre pasienter kunne ha nytte av.

NORAD har gjort en grundig evaluering av prosjektet og evalueringsrapporten kan du lese her:

Les blogg fra Zambiareisene våre her!

Selv om vi ikke kom i mål med prosjektet i Zambia, bidro vi til en tryggere hverdag for både pasienter og ansatte ved sykehusapoteket. FUG jobber nå med å sikre trygg og sikker cytostatikatilberedning for pasienter og ansatte ved Black Lion Hospital i Addis Ababa i Etiopia.
Les mer om Etiopiaprosjektet her

Gi en gave

Utreise

Blogg>>

Kort historikk fra arbeidet i Zambia

Våren 2012 hadde FUG Norge besøk av Mr. Donald Kalolo, som var ansvarlig farmasøyt ved det eneste kreftsykehuset i Zambia.


I Zambia foregår tilberedningen av cellegift i et rom med åpne vinduer, og personalet har ikke utstyr for å beskytte seg mot de farlige stoffene de håndterer hver dag. Pasientene står i fare for å få medisiner som er forurenset. Det kan forårsake alvorlige infeksjoner, og i verste fall død.

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Tilberedning av cellegift, Zambia 2011

Norge er landet der det som står i lærebøkene er virkelighet, sier Kalolo, og drømmer om å få muligheten til å tilby den samme høye sikkerheten til sine egne ansatte og pasienter. Og det finnes håp. Hvis alt går etter planen, vil oppgraderingen av produksjonsrommet ved sykehusapoteket i Zambia starte i januar, og sikkerhetsbenken som FUG Norge skal donere, være på plass i juni 2013.


De første norske farmasøytene vil reise nedover i februar/mars, og det vil bli totalt 8 utreiser til Zambia i 2013.

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Kalolo er fullt utstyrt ved sikkerhetsbenken han ønsker til sine pasienter og ansatte, Bergen 2012.

Høsten 2011 signerte FUG et letter of understanding med Ministry of Health (MOH) i Zambia. Målsetningen er å styrke den farmasøytiske kompetansen hos farmasøyter, studenter og ufaglærte i Zambia.

Dette vil bidra til bedre pasientsikkerhet, bedre pasientinformasjon, mer rasjonell legemiddelbruk, bedre logistikk og bedre sikkerhet og arbeidsvilkår for ansatte på sykehusapotek, i hele landet

Siden 2008 har FUG hatt In service training i Zambia, der to farmasøyter har jobbet to ganger i året på utvalgte sykehusapotek. De har hatt i oppgave å innarbeide kvalitetssikring av rutiner og prosedyrer i legemiddelhåndtering og logistikk.

En evaluering av prosjektet viste at resultatene var best ved det sykehusapoteket FUG hadde besøkt flest ganger. Personalet ved ulike sykehusapotek kjente til noen av prosedyrene introdusert av FUG, men de var ikke fullt implementert, og det var vanskelig å vurdere resultatene som faktisk var oppnådd.

Noe av grunnen til at det første prosjektet møtte problemer, er utskiftning av personell på sykehusapotekene. Utreisene har vært korte og sjeldne, og det har vært vanskelig å få oppfølging fra lokale myndigheter. I tillegg er det mangel på grunnleggende ressurser på apotekene, som arbeidskraft, utstyr og oppslagsverk.

Etter samtaler med MOH og andre lokale organsiasjoner, valgte vi å endre prosjektet til en Centre of excellence- og train-the-trainer-modell der fokuset er å bygge kompetanse på enkelte store sykehusapotek. Etterhvert skal de bli treningssted for både studenter og ansatte ved andre sykehusapotek.

Samarbeidspartnere
Dette var et samarbeidsprosjekt mellom FUG Norge og Minestry Of Health.
Vi hadde også andre samarbeidspartnere i Zambia:
Pharmaceutical Regulatory Authority (PRA)
School of Pharmacy at the University of Zambia
Cancer Diseases Hospital (CDH, underlagt MOH)
University Teaching Hospital (UTH, underlagt MOH)Churches Health Assosiation of Zambia (CHAZ -aktuelt i Fase 3)
Norwegian Church AID (NCA)

Prosjektet Capacity Building and Support Programme to the Pharmaceutical sector at MOH er inndelt i tre faser:

Fase 1 Oppgradering av Cancer Diseases Hospital Pharmacy til Centre of excellence in Oncology Pharmacy

Fase 2 Oppgradering av University Teaching Hospital Pharmacy til

Centre of excellence in Pharmacy Management

Fase 3 Kapasitetsbygging innen Parmacy Management på distrikt- og provinsnivå, inkludert treningsprogrammer, nasjonale Standard Operating Procedures, og train-the-trainer -strategi

I samarbeid med Pharmaceutical Society of Zambia (PSZ) skal FUG i tillegg lage nasjonale prosedyrer og retningslinjer for farmasøyter