Etiopia

WHO estimerer at Etiopia har en insidens på 120-150 000 nye krefttilfeller årlig. Kun 2-3 % prosent av pasientene får hjelp av en kreftlege. Dødeligheten er nærmere 80%.

Den norske kreftlegen Johan Tausjø ønsket å gi noe tilbake til Etiopia, landet han vokste opp i. Han tok initiativ til å starte utdanning av helsepersonell i Addis Ababa, i samarbeid med Oslo Universitetssykehus, OUS. Fem leger blir etter planen ferdig utdannet i 2017 og 22 leger er under utdanning. Planen er å øke antallet år for år, i tillegg til å utdanne sykepleiere og stråleterapeuter. De som blir tilbudt utdanning, har fem års bindingstid til sykehuset i etterkant, for å sikre at ressursene forblir i Etiopia. I tillegg skal de som blir tilbudt utdanning, selv bli i stand til å utdanne flere. Prosjektsamarbeidet ved OUS støttes økonomisk av Aktiv Mot Kreft.

Som ledd i dette samarbeidet er et 2 års masterutdanningsprogram for kreftsykepleiere igangsatt med en egen prosjektavtale mellom OUS og Tikur Anbessa Hospital. Kreftsykepleiere fra OUS, pedagoger fra høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og frivillige fra FUG Norge bidrar med undervisning i «oncology nursing curriculum» utarbeidet av fagpersonell ved HiOA. Første kull ble uteksaminert våren 2016 og det arbeides nå med evaluering og forbedring av utdanningsmateriell til undervisning av neste årskull. Etter planen skal representanter fra FUG Norge bidra med 2 ukers undervisning, en gang årlig.

Det er også et akutt behov for praktisk opplæring i håndtering og bruk av cytostatika, inkludert bruk av LAF-benk/sikkerhetsbenk og forbedring av rutiner. I den forbindelse er det i tillegg planlagt å sende frivillige fra FUG Norge med rett kompetanse som kan bidra med praktisk undervisning av farmasøyter og helsepersonell på sykehuset.

Les OUS sin prosjektbeskrivelse her>>

Kreftens Afrikanske ansikt: Artikkel om Etiopia-prosjektet i VG Helg 18. april 2015>>

Les om Prosjektgruppe Etiopia her

Hvis du vil bidra i prosjektgruppen, eller reise ut, kontakt oss

Gi en gave

Utreise

Blogg

Black Lion hospital in Addis Ababa, mai 2016.
Wendy Klem og Kristin Nordvik fra FUG Norge sammen med årets kull med kreftsykepleiere.