Prosjekter

Hvor jobber vi?
Farmasøyter uten grenser Norge har for øyeblikket tre prosjekter i Afrika:

I Ghana jobber FUG Norge i samarbeid med FUG Sverige og FUG Danmark med en folkeopplysningskampanje for å øke lokalbefolkningens kunnskap om falske legemidler. Les mer>>

I Etiopia jobber FUG Norge, i samarbeid med Oslo Universitetssykehus og Aktiv mot kreft, med undervisning av kreftsykepleiere om produksjon og håndtering av cytostatika. Les mer>>

I Mali jobber FUG studentgruppe ved UiO med prosjektet "Pharma-Aide Mali-Norvège" der målet er å bidra til bedre helse for befolkningen på landsbygda i Mali. Les mer>>

I Zambia jobbet FUG Norge med farmasøytisk kompetanseoverføring først på helseklinikker i distriktene og senere rundt produksjon og håndtering av cytostatitka i samarbeid med Kreftsykehuset i Zambia. Prosjektet er nå avsluttet og NORAD har skrevet en evalueringsrapport om prosjektet. Les mer>>

Hvordan jobber vi?
Arbeid med prosjekter kan innbærer mange ulike problemstillinger.

  • Planlegging, tilrettelegging og evaluering av prosjekter
  • Oppbygging av systemer for innkjøp, distribusjon og rasjonell bruk av legemidler og fasiliteter som bygninger og utstyr
  • Opplæring og daglig oppfølging av lokalt helsepersonell
  • Igangsette andre helsetiltak som av og til er av mer primær karakter enn behovet for legemidler, eksemplvis hygiene og rent vann.