Verdens farmasøytdag 2017

Velkommen til markering av Verdens farmasøytdag sammen med Norges Farmaceutiske Forening (NFF) og Farmasøyter uten grenser (FUG)!

Tid: Mandag 25. september fra klokken 18.00

Sted: Sentralen, Forstanderskapssalen, Øvre Slottsgate 3 a (Oslo sentrum)

Arrangementet er gratis og åpent for alle!

PROGRAM

Global dugnad gir medisiner til verden - markering av Verdens farmasøytdag 2017

Kl. 18:00 - 18:10: Åpning ved statsminister Erna Solberg.

Kl. 18.10 -18.30: Innledning og utdeling av pris til "Årets farmasøyt" -v/ NFF

Kl. 18.30 - 18.50: CEPI - ny global koalisjon for forebygging av epidemier og pandemier. Hvorfor og hvordan ble avtalen til? v/ Camilla Stoltenberg, FHI

Kl. 18.50 - 19.25: Hvordan norsk vaksineforskning kan bidra til å nå CEPI`s mål? Hva betyr etableringen av senteret for norske forskere? v/ Gunnstein Norheim, FHI

20 min pause med kake!

Kl. 19.45 - 20.25: Økt global tilgang på legemidler - hvilket samfunnsansvar har legemiddelindustrien? v/ Jayasree K. Iyer, Executive Director Access to Medicines Foundation, og Knut Kjær, tidligere styremedlem Access to Medicines Foundation

Kl. 20.25 - 20.30: Avslutning v/FUG

Møtet er et samarbeid mellom Norges Farmaceutiske Forening (NFF) og Farmasøyter uten grenser (FUG).

PÅMELDING:

Medlemmer i NFF:

Bruker lenke som ligger ved invitasjon som er sendt ut pr e-post til alle NFF-medlemmer.

Dersom du ikke er medlem av NFF eller er medlem, men ikke har fått e-posten, bruker du følgende lenke for å melde deg på:

https://response.questback.com/norgesfarmaceutiskeforening/verdensfarmdag25092017