Velkommen til generalforsamling

Tirsdag 24. mars 2015 kl 18:00 - 20:30

Apotekernes Hus i Slemdalsveien 1, Majorstuen, Oslo
Vær presis!
Dersom hovedinngangen er låst når du kommer, ring Turid Fjeld, mobil 913 09 273

Etter generalforsamlingen blir det faglig program ved

Professor Drissa Diallo fra Mali som vil snakke om: "Farmasi i Mali og samarbeidet mellom FUG og helsesentrene" .

Det blir en enkel servering. Gi derfor beskjed på e-post innen mandag 20. mars om du kommer - alternativt kan du ringe eller sende tekstmelding til Turid på telefon 913 09 273.

DAGSORDEN

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder og referent

3. Valg av ètt medlem til å undertegne protokollen sammen med møteleder og referent

4. Styrets årsberetning for 2014

5. Regnskap 2014 og revisors beretning

6. Forslag til handlingsplan 2015

7. Godkjenning av budsjett 2015

Faglig program fra ca kl 19:30.

Husk! Forhåndsstemming må være oss i hende innen mandag 23. mars, merkes med "Valgkomité FUG" og sendes til

Farmasøyter Uten Grenser v/Turid Fjeld
Ullevålsveien 102B
0451 Oslo