Utrygt å reise til Mali

Farmasistudenter fra FUG studentgruppa UiO må skuffet avstå fra å reise til Mali, på grunn av urolighetene i landet. UD anbefaler at ingen reiser dit, selv om sikkerhetsrisikoen stort sett gjelder områder nord i landet. I landsbyene Sido, Madina og Sansakide er det per i dag ingen uroligheter, og konflikten ser ikke ut til å nå disse områdene.

Pengene som ble samlet inn under Løp-for-Lab, til inntekt for ny analyselab ved helsesenteret i Sido, er klare til å bli brukt. I Sansakide er det behov for et solcellepanel da det gamle ble ødelagt under en storm. Det er også aktuelt å utvide prosjektet til et nytt senter i landsbyen Fogoba, som ligger et stykke nord-øst for Bamako.

En ny vurdering av utreisen tas i løpet av slutten av mai, og vi tar sikte på å få sendt to studenter mot slutten av juli eller i august. I mellomtiden forsøker de norske studentene å opprettholde jevn kontakt med støttespillernee i Mali. Studentgruppen i Norge er i gang med å utarbeide nye arbeidsmetoder, slik at arbeidet kan fortsette, også under nye store utfordringer som preger landet.

Les mer om Maliprosjektet her.