Nytt styre og ny leder av FUG!

Den 24. mars 2015 ble det avholdt generalforsamling i Farmasøyter uten Grenser. Styreldeder Hege Amundsen og styremedlem Live Storehagen gikk ut av styret etter fantastisk innsats i FUG gjennom mange år. Anne-Marie Vingdal Tessem og Stein Lorentzen Lund ble valgt inn i styret for to år og Anne-Marie ble valgt til ny styreleder da styret møttes første gang den 16. april 2015. Styret ser frem til spennende arbeid i tiden fremover!

FUGs nye styreleder, Anne-Marie Vingdal Tessem, er farmasøyt og ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 2012. Hun jobber for øyeblikket i Boots Apotek, men begynner i ny stilling på sykehusapoteket ved Ullevål Sykehus 1. juni. Anne-Marie har tidligere vært aktiv i FUG sin studentgruppe i Bergen, og hun er i tillegg engasjert i nettverksgruppen Unge Farmasøyter i regi av Norsk Farmaceutisk Selskap. Anne-Marie var en svært aktiv student, både som styremedlem i studentorganisasjonen for farmasistudenter i Bergen, Generica, og med verv i den nordiske studentorganisasjonen for farmasistudenter, NoPSA, samt den europeiske studentorganisasjonen for farmasistudenter, EPSA. At FUG nå har fått en engasjert leder er det ingen tvil om!

I tillegg til Anne-Marie, er FUG så heldige å ha fått inn Stein Lorentzen Lund som nytt styremedlem. Stein er farmasøyt og har mange års internasjonal erfaring fra små og store selskaper i Norge, USA og Frankrike. Han har ledet internasjonale prosjekter både med forsknings- og markedsfokus og har vært leder for Nansen Neuroscience Network i Norge. Stein har lang styreerfaring og sitter i flere styrer for farmasøytiske/biotek-bedrifter. Stein vil ha mye å tilføre FUG de neste to årene.

Ingrid Kinne Solsvik ble valgt inn som ny vara studentrepresentant og erstatter med det Lilli Minh Nguyen.

Vi ønsker å takke alle som nå forlater styret for flott innsats i FUG Norge! I tillegg ønsker styret å rette en stor takk til Turid Fjeld som nå trer av etter å fungert som sekretariatsleder i 20 % stilling for FUG. Turid har vært til uvvurderlig hjelp for styret ved blant annet å holde styr på styremøter, regnskap, medlemmer og generalforsamlinger. I tillegg har Turid bidratt med mye kompetanse og hjelp i forbindelse med søknad om midler fra NORAD.