Løp for Lab

FUG Studentgruppa ved UiO arrangerte i september løp på Blindern for å få penger til å opprette en analyselab ved helsesenteret i Sido i Mali.

Laboratoriumet koster 50 000 kr, og skal hjelpe innbyggerne i Sido å få stilt riktige diagnoser, slik at de kan få god behandling.

Farmasistudentene er nå i full gang med å planlegge innkjøp av mikroskop og annet viktig utstyr for å teste malariasmitte. Landsbyborgerne i Sido kan begynne å glede seg til en friskere framtid!

Les mer om prosjektet Pharma Aide Mali-Norvège!

Tilsammen løp, gikk og syklet de spreke deltagerne 329,56 km.

Det tilsvarer Oslo-Bergen i luftlinje, og dermed er finansieringen i orden.