Generalforsamling 2020

Velkommen til Generalforsamling for FUG Norge torsdag 16. April!

Tid: Oppdateres så fort som mulig

Sted: Oppdateres så fort som mulig


DAGSORDEN

Dagsordenen vil oppdateres etterhvert som generalforsamlingen nærmer seg.


1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder og referent

3. Styrets årsberetning for 2019

5. Regnskap 2019 og revisors beretning

6. Forslag til handlingsplan 2020

7. Godkjenning av budsjett 2020


8. Valg

Innkallingen til Generalforsamling 2020 inkludert
årsmelding, handlingsplan for 2020, regnskap 2019 og forslag til
budsjett 2020 vil lastes opp som pdf-filer nedenfor


OBS: Husk at forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremmes senest 1. februar.