Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen for 2020 ble hardt rammet av smittevernstiltakene som ble iverksatt for å håndtere utbruddet av covid-19 og ble derfor avholdt elekronisk ved hjelp av Google Forms i tidsrommet 6. juni - 15. juni 2020. På tross av dette kom det inn hele 59 stemmer.

Nytt styre

 

Under årets generalforsamling ble Mona Moxness Lyftingsmo og Ken Tesaker valgt inn som nye styremedlemmer. I tillegg ble Teresa Sandnes valgt til å fortsette å være studentrepresentant. Dermed er sammensetningen av det nye styret slik:

 

Styrelder: Ørjan Leiknes Apeland (valgt til 2021)

 

Styremedlem: Mona Moxness Lyftingsmo (valgt til 2022)

 

Styremedlem: Ken Tesaker (valgt til 2022)

 

Styremedlem: Marianne Arnemo (valgt til 2021)

 

Styremedlem: Ingrid Kinne Tunestveit (valgt til 2021)

 

Styremedlem: Karina Eckell Skåre (valgt til 2021)

 

Styremedlem og studentrepresentant: Teresa Teruel Sandnes (valgt til 2022)

 

 

Takk for innsatsen!

 

De nye styremedlemmene erstatter Eirik Bakka og  Karianne Johansen. FUG takker for innsatsen deres!

 

Nedenfor finnes årsberetning for 2019, presentasjon av kandidatene som stod til valg til nytt styre og protokoll for generalforsamlingen 2020.

 

Årsberetning 2019

Presentasjon kandidater

Protokoll generalforsamling 2020