Generalforsamling 2019

Årets generalforsamling ble en suksess med 19 deltakere og med spennende og engasjerende innlegg både fra Anne Markestad om legemiddelmangel og fra årets utreiser til Haiti og Etiopia.

Ny styreleder og nytt styre
Ørjan Leiknes Apeland ble valgt inn som ny styreleder i FUG:

Ørjan er 29 år og har master i farmasi fra UiO (ferdig 2016).

Han har vært aktiv i frivillige organisasjoner siden barndommen - spesielt i KFKU-KFUM-speiderne. Siden 2012 har han vært aktiv i Norges Farmaceutiske Forening, og sitter nå i sentralstyret som representant for privatansatte.

Ørjan jobbet på apotek ved siden av studiet og begynte deltid på Norsk medisinsk syklotronsenter i 2014. Der begynte han å jobbe fulltid etter endt studie i 2016 som QA Officer, og etterhvert QP og i desember 2018 begynte han som produksjonsleder.

Vi ønsker Ørjan velkommen som ny styreleder i FUG!

 

I tillegg ble Marianne Arnemo, Ingrid Kinne Tunestveit og Karina Skåre valgt inn som nye styremedlemmer. Dermed er sammensetningen av det nye styret slik:

Styrelder: Ørjan Leiknes Apeland (valgt til 2021)

Styremedlem: Karianne Johansen (valgt til 2020)

Styremedlem: Eirik Bakka (valgt til 2020)

Styremedlem: Marianne Arnemo (valgt til 2021)

Styremedlem: Ingrid Kinne Tunestveit (valgt til 2021)

Styremedlem: Karina Skåre (valgt til 2021)

Studentrepresentant: Teresa Sandnes (valgt til 2020)

Takk for innsatsen!
Samtidig som at nye krefter kommer inn i styret i FUG er det naturlig nok noen som takker av. Anne-Marie Vingdal Tessem gikk av som styreleder etter å ha gjort en formidabel innsats for FUG de siste fire årene. Karine Wabø Ruud, Sana Shouket og Nina Fagernes gikk også ut av styret og FUG takker for innsatsen!

Nedenfor finnes innkallingen til generalforsamling, presentasjon av kandidatene som stod til valg til nytt styre og protokollen: