Generalforsamling 2017

Velkommen til Generalforsamling for FUG Norge onsdag 22. mars klokken 18:00!

Sted: Apotekernes Hus i Slemdalsveien 1, Majorstuen, Oslo
Vær presis!
Dersom hovedinngangen er låst når du kommer, ring Marthe Resløkken på telefon 47886116.

Før generalforsamlingen blir det følgende faglig program:

18:00 - 18:30 Erfaring fra feltarbeid som rådgiver for de nasjonale tuberkuloseprogrammene i Sudan og Nepal v/Thomas Jürgens, lege med spesialisering innen global helse og tuberkulose.

18:30 - 19:00 Oppdatering fra FUG Norge sine prosjekter v/styreleder Anne-Marie Vingdal Tessem

Generalforsamling begynner fra ca 19:15.

DAGSORDEN

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder og referent

3. Valg av ètt medlem til å undertegne protokollen sammen med møteleder og referent

4. Styrets årsberetning for 2016

5. Regnskap 2016 og revisors beretning

6. Forslag til handlingsplan 2017

7. Godkjenning av budsjett 2017

8. Valg

Det blir en enkel servering. Gi derfor beskjed til post@fugnorge.no innen mandag 20. mars om du kommer

Husk! Forhåndsstemmer må være oss i hende innen mandag 20. mars, merkes med "Valgkomité FUG" og sendes til

Marthe Resløkken

Lillebergveien 5

0662 Oslo

For å lese innkallingen til Generalforsamling 2017 inkludert årsmelding, handlingsplan for 2017, regnskap 2016 og forslag til budsjett 2017, last ned pdf-filen under.

Foto: Siri Utby. Tatt i Etiopia i 2017 i forbindelse med siste utreise i Etiopiaprosjektet. Les mer om Etiopiaprosjektet her.