FUG trenger flere hender

Gjør en forskjell du også!

Gi kreftpasienter trygg behandling

Farmasøyter uten grenser er i gang med byggeprosjekt i Zambia, der et helt nytt cytostatikaproduksjonsrom skal settes opp. Alle som har erfaring med renromsproduksjon og cytostatikatilsetninger kan være til hjelp i prosessen. Prosedyrer skal skrives, laben skal bygges og utstyr skal installeres. Vil du bidra til at kreftpasienter i Zambia får cellegiftkurer som ikke er forurenset? Vil du bidra til at apotekpersonalet får en arbeidsplass der de ikke konstant utsettes for helserisiko?

Kontakt oss | Les mer om Zambiaprosjektet

Avslør falske legemidler

Farmasøyter uten grenser skal etablere en HPLC-lab i Ghana, som et ledd i kampen mot falske legemidler og legemidler av dårlig kvalitet. Prosedyrer skal skrives, utstyr skal kjøpes inn, masterstudenter skal rekrutteres, og resultater skal rapporteres og publiseres.

Kontakt oss | Les mer om Ghana

Aktiviteter her hjemme

Farmasøyter uten grenser arrangerer debattmøter, stands og informasjonsmøter for å rekruttere medlemmer her hjemme. Arbeidsoppgaver som nettsider, facebook, twitter og nyhetsbrev skal også følges opp. Bli kjent med andre frivillige, hold oversikt over hva som skjer og bli med på laget. Sammen kan vi hjelpe flere.

Kontakt oss