Diakonhjemmet sykehusapotek støtter FUG

I anledningen 25 års jubileumsseminaret til Diakonhjemmet Sykehusapotek i september, overrakte sykehusapoteket en gavesjekk pålydende 50.000 kr til prosjektet Falske legemidler i Ghana. Sykehusapotekets motto, Engasjert for mennesket, utfordrer oss til å tenke utover vår egen navle, sier sykehusapoteker Ragnhild Holtskog.

Marianne Munkerud, som er ansatt ved Diakonhjemmet Sykehusapotek, bor for tiden sammen med sin familie i Ghana. Hun har engasjert seg i FUG-prosjektet, og Diakonhjemmet Sykehusapotek synes derfor det var ekstra meningsfylt å gi en øremerket gave nettopp til dette arbeidet. Vi ønsker FUG lykke til med det viktige og spennende arbeidet, og vil følge prosjektet videre med stor interesse, føyer Ragnhild til.

Les hva Marianne Munkerud skriver i FUG-bloggen!