Kjemper mot kreft

ARKIVMATERIALE: Mange i Zambia får kreft som følge av HIV-sykdom, og de vanligste kreftformene er livmorhalskreft og kaposi sarkom. Det er dessverre svært få som får stilt diagnose før sykdommen er kommet alt for langt. Men nå kan flere pasienter håpe på å bli friske. Geroge Bush og presidentfruen i Zambia, Dr Christine Kaseba-Sata møttes i juni for å åpne en helt ny kreftklinikk i Livingstone.

 

Samtidig reiste farmasøytene Astri Vilberg og Gunn-Therese Sørland sammen med Sharon Munthali til Lusaka. Der er landets første, og fram til nå, eneste kreftsykehus (Cancer Diseases Hospital, CDH), i gang med å bygge en ny fløy med 200 senger. Fløyen forventes ferdig i november 2013. Farmasøyter uten grenser jobber hardt sammen med helsemyndighetene for å planlegge bygging av en produksjonsavdeling ved CDH. Moderne produksjonslokaler er nødvendig for at sykehusapoteket skal kunne forsyne pasientene med cellegift av høy kvalitet, uten at de ansatte utsettes for helserisiko.
Byggestart for produksjonslokalene er ikke mulig før den nye sengefløyen er ferdig, og det er mange praktiske spørsmål som må avklares innen den tid. FUG skal utarbeide kravspesifikasjon for ny produksjonsavdeling, forberede anbud, og utarbeide nye prosedyrer for produksjonsavdelingen. Apoteket må planlegge hvordan de skal levere cellegift og andre medisiner til helt nye medisinrom.
Denne innsatsen er kjempeviktig for å heve standarden og kvaliteten på kreftbehandlingen i Zambia. Målet er at sykehus og pasienter over hele landet skal dra nytte av kompetansehevingen som er i gang.

Kan du mye om bygging av produksjonslokaler? Planlegging av medisinrom? Eller vil du bare gi din støtte? Skriv til oss, eller les mer om hvordan du kan støtte FUG!

Les mer om kreft i Zambia på sidene til Zambian Cancer Society.

0
Feed

Skriv en kommentar