mann og sikkerhetsbenk tilbereder kreftlegemidler

Ny sikkerhetsbenk i Zambia

ARKIVMATERIALE: FUG har satt av penger til å skaffe en sikkerhetsbenk til Cancer Disease Hospital i Lusaka, som er det eneste kreftsykehuset i Zambia.

Apotekpersonalet og sykepleiere ved sykehuset tilbereder ca 40 cytostatikakurer om dagen. Tilberedningen foregår i et lite rom, med mange åpne vinduer. I rommet finnes en vaskeservant, og tilbereder bruker munnbind, bomullsfrakk og nitrilhansker, men ikke hette.

Det finnes ingen rengjøringsprosedyre for tilberedningsbenken. Personalet som tilbereder kurene kjenner til aseptisk arbeidsteknikk, men forholdene rundt er av dårlig standard, og risiko for mikrobiologisk kontaminering er stor.

Det finnes ikke noe sølsett tilgjengelig dersom det blir knust et hetteglass eller sølt på annen måte. Det blir da kun rengjort med såpe og vann.

Munnbind og bomullsfrakk beskytter ikke mot gasser eller aerosoler som oppstår ved opptrekk fra hetteglass eller søl av cytostatika.

Det er ofte personer i rommet under selve tilberedningen som ikke har beskyttelse.

Ministry of Health i Zambia vet om denne helseskadelige situasjonen, men apoteket har ikke fått aksept for å innføre tiltak som kan øke sikkerheten til de ansatte.

Det er vanskelig å få folk til å jobbe ved apoteket, og for de som jobber der er det vanskelig å få tilbud om andre jobber, fordi helsemyndighetene vet at det blir vanskelig å erstatte dem.

FUG ønsker at dette apoteket skal være en sikker arbeidsplass for de som jobber der, at produktene skal ha høy kvalitet, og at apoteket kan bli et opptreningssted for farmasistudenter og andre.

 

0
Feed

Skriv en kommentar