Engasjerte seg for global legemiddeltilgang

ARKIVMATERIALE: For å oppnå global legemiddeltilgang må vi ha dugnad.

Mange må jobbe sammen, og fokusere på ett konkret problem i gangen, slik som vi har lyktes med i vaksinealliansen GAVI. For å oppnå en rimelig prisfastsetting trengs en solidarisk prispolitikk, noe som krever samarbeid mellom myndigheter og legemiddelindustri. Vi må bygge kompetanse og infrastruktur, skape engasjement, forpliktelser og løsninger. Tilgang på informasjon om best practice er en nødvendig motivasjonsfaktor for bedrifter og investorer, som tilbys av Acces to Medicines Foundation.

Slik oppsummerer Åge Nærdal (GSK), Gro Holstad (Diabetesforbundet), Margrethe Sunde (Alliance Healthcare, Boots), Erik Lundeby (NHO) og Knut Kjær (Access to Medicines Foundation) paneldebatten om bedrifters sosiale ansvar for global legemiddeltilgang, som Farmasøyter uten grenser arrangerte i mars.

Ca 60 personer møtte opp til debatt, og engasjementet fra publikum var til å ta og føle på. Dette er noen av utsagnene og spørsmålene som kom fra salen:
- Vi er flinke til å redusere onder, slik som konsekvensene av røyking, men hvordan kan vi øke et gode? Hvor er håpet?
- Norge trenger ikke å være stolte av å presse legemiddelprisene nedover.
- Hva kan finansdepartementet gjøre med sin påvirkningskraft?
- Trenger vi strengere reguleringer?

0
Feed

Skriv en kommentar