Diakonhjemmet sykehusapotek støtter FUG

ARKIVMATERIALE:

I anledningen 25 års jubileumsseminaret til Diakonhjemmet Sykehusapotek i september, overrakte sykehusapoteket en gavesjekk pålydende 50.000 kr til prosjektet Falske legemidler i Ghana. Sykehusapotekets motto, Engasjert for mennesket, utfordrer oss til å tenke utover vår egen navle, sier sykehusapoteker Ragnhild Holtskog.

 

Marianne Munkerud, som er ansatt ved Diakonhjemmet Sykehusapotek, bor for tiden sammen med sin familie i Ghana. Hun har engasjert seg i FUG-prosjektet, og Diakonhjemmet Sykehusapotek synes derfor det var ekstra meningsfylt å gi en øremerket gave nettopp til dette arbeidet. Vi ønsker FUG lykke til med det viktige og spennende arbeidet, og vil følge prosjektet videre med stor interesse, føyer Ragnhild til.

0
Feed

Skriv en kommentar