Skattefradrag

Bidrag til FUG på mellom 500 og 25 000 kroner innen et kalenderår gir rett til skattefradrag. For at du skal få skattefradrag trenger vi ditt fødselsnummer/organisasjonsnummer for innmelding til skattemyndighetene. Dette sender du til post@fugnorge.no.

Ditt bidrag vil stå ferdig påført i skattemeldingens post 3.3.7 Andre fradrag .

Du kan lese mer om skattefradrag for bidrag til Frivillige organisasjoner på Skatteetatens nettsider

Årets sats for maksimalt fradag finner du HER.