For bedrifter

Gjør vårt arbeid mulig!

Støttemedlemskap for bedrifter og foreninger
Støttemedlemmer listes under Samarbeidspartnere, med logo og link til nettside om ønskelig. Støtten kan også bekjentgjøres på støttemedlemmets egen hjemmeside og i form av vår logo. Støttemedlemmer betaler i utgangspunktet en kontingent på kr 10.000 per år.

Støttemedlemskap betales til
Kontonummer 9235 21 25913
Farmasøyter Uten Grenser Norge
c/o Legemiddelindustriforeningen
Postboks 5094 Majorstuen
0301 Oslo

Gaver på mellom 500 og 50.000 kr innen et kalenderår gir rett til skattefradrag. For at bedriften skal få skattefradrag trenger vi bedriftens organisasjonsnummer for innmelding til skattemyndighetene.

Informasjonen sendes til post@fugnorge.no.

Foto: Anders Søvik Hjelden