Verdens farmasøytdag 2020

Velkommen til markering av Verdens farmasøytdag sammen med Norges Farmaceutiske Forening (NFF) og Farmasøyter uten grenser (FUG)!

Tid: torsdag 24. september fra klokken 18.00 - 20.15

Sted: Pga corona-situasjonen vil året arrangement bli gjennomført som webinar

Webinaret er gratis og åpent for alle - også de som ikke er farmasøyter!

PROGRAM

Legemidler, bærekraft og miljø

Kl. 18:00 - 18:05: Velkommen
v/Rønnaug Larsen, Farmaceutene

Kl. 18.05 -18.30: Utdeling av prisen Årets farmasøyt
v/Rønnaug Larsen, Farmaceutene 

Kl. 18.40 - 19.10: ”Våra läkemedel i deras vatten"
v/Joakim Larsson, professor og leder for Centrum for Antibiotikaresistensforskning ved Göteborgs Universitet

Kl. 19.15 - 19.35: Miljøkrav ved legemiddelanbud
v/Laila Pagh-Skov, kvalitetsleder i Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler 

Kl. 19.40 - 20.05: Hvordan jobber legemiddelindustrien med bærekraft og miljø?
TBD, LMI

Kl. 20.05 - 20.15: Avslutning
v/Ørjan Apeland, FUG

Møtet er et samarbeid mellom Norges Farmaceutiske Forening (NFF) og Farmasøyter uten grenser (FUG).

Du kan lese mer om foredragsholderene her.

PÅMELDING:

Medlemmer i NFF:

Bruker lenke som ligger ved invitasjon som er sendt ut pr e-post til alle NFF-medlemmer.

Dersom du ikke er medlem av NFF eller er medlem, men ikke har fått e-posten, bruker du følgende lenke for å melde deg på:

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5487158&sid=h1w6qYmdwy