Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen for 2021 ble også i år avholdt elektronisk ved hjelp av nettskjema i tidsrommet 24. juli - 08.  aug 2021 pga covid-19 situasjonen. På tross av dette kom det inn hele 43 stemmer.

Nytt styre

 

Under årets generalforsamling ble Erik Sagdahl og Linda Azimi valgt inn som nye styremedlemmer. I tillegg ble Khai Nguyen Do valgt som styremedlem og studentrepresentant. Dermed er sammensetningen av det nye styret slik:

 

Styrelder: Ørjan Leiknes Apeland (valgt til 2023)

 

Styremedlem: Ingrid Kinne Tunestveit (valgt til 2022)

 

Styremedlem: Marianne Arnemo (valgt til 2022)

 

Styremedlem: Erik Sagdahl (valgt til 2023)

 

Styremedlem: Linda Azimi (valgt til 2023)

 

Styremedlem: Ken Tesaker (valgt til 2022)

 

Styremedlem og studentrepresentant: Khai Nguyen Do (valgt til 2022)

 

 

Takk for innsatsen!

 

De nye styremedlemmene erstatter Karina Eckell Skåre og Teresa Teruel Sandnes. FUG takker for innsatsen deres!

 

Nedenfor finnes årsberetning for 2020, presentasjon av kandidatene som stod til valg til nytt styre, handlingsplan og budsjett for 2021 og protokoll for generalforsamlingen 2021.

 

Årsberetning 2020

Presentasjon kandidater

Handlingsplan og budsjett 2021

Protokoll generalforsamling 2021